لوگو - کیاسرویس1 مگ

آخرین مطالب

جذب ضربه در تصادفات

چگونگی جذب ضربه در تصادف

در خودرو های مدرن و بسیار ایمن امروزی جذب ضربه در تصادفات از اهمیت بالایی برخوردار است. در طراحی خودرو قسمت جلویی خودرو که ضربه را در برخورد جذب می کند بسیار مورد اهمیت قرار می گیرد.

مطالب آموزشی

افزودن لیست پخش جدید