تلسکوپي اپتيما 2014

1 کالا

  • تلسکوپي چراغ شور 3R000

    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
    اين تلسکوپي براي خودرو هاي اپتيما و کادنزا قابل نصب مي باشد قطعه فوق با وجود اينکه بر روي آن جهت چپ و راست نوشته شده است اما براي هردو سمت قابل نسب مي باشد. اين قطعه داراي پايه نبوده و امکان نصب بر روي پايه هاي تلسکوپي هر دو سمت را دارد.