NGK

NGK یک شرکت ژاپنی در زمینه تولید شمع موتور های احترتق داخلی است که در سال 1936 تاسیس شد

این شرکت تولید شمع بسیاری از شرکت های بزرگ خودرو سازی را بر عهده دارد

این کمپانی سنسور اکسیژن با نام TNK نیز تولید می کند