فنر ساعتي اپتيما
فنر ساعتي اپتيما

فنر ساعتي اپتيما934903R115

(دیدگاه کاربر 1)

فنر ساعتی به دلیل چرخش فرمان مدام در چرخش است. با توجه به گردش دائمی فنر ساعتی ، معمولا بر اثر گذشت زمان دچار قطعی و پارگی می گردد.