سپر عقب سراتو
سپر عقب سراتو

سپر عقب سراتو TD866111M000 | 866111M010

(دیدگاه کاربر 2)

سپر عقب سراتو در دو مدل سنسور دار و بدون سنسور عرضه میشود. دقت نمایید که مدل های دارای سوراخ سنسور، فقط برای سنسور های فابریک می باشد و مدل هایی که سنسور غیر فابریک بر روی سپر بسته اند باید از سپر ساده و بدون سوراخ سنسور استفاده کنند