وایر شمع سراتو، آوانته و I30
وایر شمع سراتو، آوانته و I30

وایر شمع سراتو، آوانته و I302750123B70


وایر شمع قطعه ایست که در کارکرد درست شمع ها تاثیر مستقیم دارد، به همین دلیل باید نسبت به آن توجه لازم را نمود